Modele incineratoare

Incineratoare deseuri municipale

Deşeurile municipale şi asimilabile reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi în mediul rural, din:

  • gospodării
  • instituţii
  • instituţiiaunităti comerciale şi prestatoare de servicii (deşeuri menajere)
  • deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi
  • deşeuri din construcţii şi demolări
  • nămolurile de la epuizarea apelor uzate orăşeneşti

Pentru a afla informatii despre incineratoarele destinate neutralizarii deseurilor municipale va rugam sa ne contactati.