Modele incineratoare

Ce este deseul de origine animala si cum trebuie eliminat?

Cele 3 categorii de deseuri de origine animala si modalitatile de eliminare a acestora sunt descrise in cadrul Regulamentului(CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Normele de aplicare sunt descrise in Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 (de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată).

Ce este biosecuritatea?

Biosecuritatea este  complexul de masuri organizatorice si tehnice care sunt aplicate pentru prevenirea introducerii, persistentei si raspandirii agentilor patogeni, in scopul apararii sanatatii animalelor si a sanatatii publice.

Pentru a creste gradul de biosecuritate in fermele de crestere a animalelor, abatoare sau fabrici de preparate din carne este obligatorie eliminarea deseurilor de origine animala in cel mai scurt timp de la generarea acestora sau depozitarea lor in conditii proprii, pana la incinerarea lor.

In acest mod are loc limitarea riscului de extindere a bolilor, agentilor patogeni.

Cresterea intensiva a animalelor, in ferme, presupune controlul riguros al BIOSECURITATII, pentru a evita raspandirea rapida a eventualelor boli cu mortalitate rescuta (ex.: pesta porcina, gripa aviara).

In cazul aparitiei epizootiilor este necesara localizarea focarului de infectie si eliminarea imediata a animalelor bolnave/cadavrelor. Incinerarea animalelor care prezinta pesta porcina, gripa aviara este unica solutie care asigura neutralizarea completa a agentului patogen.

Solutia IncinerPro

Utilizand un incinerator ecologic IncinerPro aveti posibilitatea de a elimina in timp scurt carcase de animale (pasari, suine, ovine, bovine, ecvidee, animale de companie), produse derivate, confiscate sau expirate, rezultate din activitati precum cresterea animalelor, abatorizare sau procesarea carnii.

Gama de modele IncinerPro acopera toate situatiile si particularitatile activitatilor legate de cresterea animalelor si procesarea produselor de origine animala. Asfel, modelele IncinerPro sunt incluse in grupele urmatoare de unitati destinate eliminarii ecologice a deseurilor de origine animal de capacitate mare si mica:

  • Incineratoare cu incinta primara de ardere FIXA
  • Incineratoare cu incinta primara de ardere ROTATIVA
  • Incineratoare MOBILE
  • Incineratoare MOBILE, pentru situatii URGENTA

In functie de cantitatea medie de deseuri generata si de caracteristicile acestora, va putem oferi produsul optim care sa corespunda cerintelor dumneavoastra, la cel mai bun raport pret/calitate. Pentru identificarea acestuia va rugam sa ne contactati.